تخطى إلى المحتوى

02Sujets des concours d’accès au doctorat en Science Alimentaires – Mostaganem 2022

02 Sujets des concours d’accès au doctorat en Science Alimentaires – Mostaganem 2022

Plus d’informations:

Concours 2022 – Université Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem
Filière: Science Alimentaires
Modules: Physiologie et Comportement Alimentaire

Concours 2022 – Université Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem
Filière: Science Alimentaires
Modules: Microbiologie